Hulp bij schulden

Heeft u financiële problemen en/of wilt u informatie over het aanvragen van een uitkering (ook voor zelfstandigen), dan kunt u bij verschillende loketten terecht.

Hieronder geven wij u een overzicht van een aantal internetsites waar u terecht kunt indien u meer informatie wilt over een specifiek onderwerp.

www.postbus51.nl  
Op deze site kunt u onder andere informatie vinden over het aanvragen van een uitkering (werkloosheidsuitkering/bijstandsuitkering) en bijstand voor ondernemers. Zie hiervoor onder het kopje Werk en Inkomen.

www.wsnp.rvr.org.  
Op deze site kunt u onder het kopje Publieksinfo informatie vinden en aanvragen over de wettelijke schuldsaneringsregeling en het minnelijke akkoord.

www.schulden.nl  
Op deze site vindt u onder andere meer informatie over schuldhulpverlening en bij wie u hiervoor moet zijn, over rondkomen, over aansprakelijkheid en over bijstand voor ondernemers.

www.volkskrediet.nl  
De gemeentelijke kredietbank houdt zich met betrekking tot de schuldhulpbemiddeling voornamelijk bezig met het schuldregelen. Zij verleent in dit kader onder andere saneringskredieten.

www.rvr.org  
Bij het bureau voor rechtshulp kunnen personen met een laag of midden inkomen tegen een geringe vergoeding rechtsbijstand krijgen van professionele juristen. In de schuldhulpverlening zal een cliënt niet snel recht hebben op rechtsbijstand aangezien hier reeds andere instanties (semi)-juridische hulp verlenen. Wel kunt u verwezen worden als er bijvoorbeeld onenigheid is over een schuld of als u wilt vragen om verlaging van de alimentatieplicht.