Incasso-ondersteuning

Informatieteam kan u in het incasso-traject ondersteunen door een betalingsvoorstel met de debiteur te treffen. Informatieteam kan voor u ook bij de debiteur de vordering incasseren.