Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk

Informatieteam B.V. werkt (voor zover mogelijk) conform de gedragscode die is opgesteld door de N.V.H. Deze gedragscode is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.


College Bescherming Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 20
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Tel.: 070 - 381 13 00
Fax.: 070 - 381 13 01

Web: www.cbpweb.nl