Links

www.cbp.nl

Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. 

www.postbus51.nl

Op deze site kunt u onder andere informatie vinden over het aanvragen van een uitkering (werkloosheidsuitkering/bijstandsuitkering) en bijstand voor ondernemers. Zie hiervoor onder het kopje Werk en Inkomen.

www.wsnp.rvr.org.

Op deze site kunt onder het kopje Publieksinfo informatie vinden en aanvragen over de wettelijke schuldsaneringsregeling en het minnelijke akkoord. 

www.schulden.nl

Op deze site vind u onder andere meer informatie over schuldhulpverlening en bij wie u hiervoor moet zijn, over rondkomen, over aansprakelijkheid en over bijstand voor ondernemers.

www.volkskrediet.nl

De gemeentelijke kredietbank houdt zich met betrekking tot de schuldhulpbemiddeling voornamelijk bezig met het schuldregelen. Zij verleent in dit kader onder andere saneringskredieten. 

www.rvr.org

Bij het bureau voor rechtshulp kunnen personen met een laag of midden inkomen tegen een geringe vergoeding rechtsbijstand krijgen van professionele juristen. In de schuldhulpverlening zal een cliënt niet snel recht hebben op rechtsbijstand aangezien hier reeds andere instanties (semi)-juridische hulp verlenen. Wel kun je verwezen worden als er bijvoorbeeld onenigheid is over een schuld of als je wilt vragen om verlaging van de alimentatieplicht.