Verhaalsinformaties

Informatieteam is gespecialiseerd in het leveren van verhaalsinformaties met betrekking tot zowel particulieren als bedrijven.

Dit houdt in dat Informatieteam onderzoek doet naar de financiële positie van uw debiteur. Hierbij wordt geprobeerd antwoord op de volgende vragen te geven. Wat zijn de inkomsten van de debiteur (bijv. uit werk of uit uitkering)? Wat zijn de woonlasten? Heeft de debiteur vastgoed op zijn/haar naam staan? Is de debiteur gehuwd? Heeft de debiteur naast uw vordering nog andere schulden open staan? Zijn er beslagen gelegd op loon of op goederen van de debiteur of verkeert de debiteur wellicht in staat van faillissement of is door de rechter een WSNP uitgesproken? Door antwoord op deze vragen te geven kan een inschatting gemaakt worden of de debiteur voldoende verhaal biedt om de vordering in te lossen.

Naast het leveren van informatie met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden kunnen wij de debiteur een betalingsvoorstel laten doen en deze aan u voorleggen.