Wat doen wij?

Informatieteam werkt in opdracht van bedrijven die een rekening te incasseren hebben. Doordat Informatieteam gespecialiseerd is in met name het leveren van verhaalsinformaties doen bedrijven een beroep op ons om hen terzijde te staan. Bedrijven die gebruik maken van onze diensten zijn onder andere: incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocatenkantoren, banken, verzekeraars, telecombedrijven, nutsbedrijven en postorderbedrijven.

Informatieteam geeft u de mogelijkheid om de door u te betalen rekening in het minnelijke traject te voldoen. Wij sturen u een vragenformulier waarin u aan kunt geven hoe u de rekening wilt voldoen. Dit vragenformulier kunt u in de bijgevoegde enveloppe retourneren.  Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het formulier hier invullen en digitaal versturen. Onder andere aan de hand van de door u geleverde informatie maakt Informatieteam een rapport op, dat ter hand wordt gesteld aan onze opdrachtgever.

Als u de vordering erkent en een betalingsvoorstel in termijnen wilt doen, dan moet onze opdrachtgever hiermee akkoord gaan. Informatieteam is in dit geval slechts de boodschapper. Wilt u graag dat onze opdrachtgever akkoord gaat met uw voorstel, dan is het voor u van belang dat u inzicht geeft in uw financiële situatie. Onze opdrachtgever kan dan een inschatting maken of het voorstel reëel is en al dan niet akkoord gaan met uw voorstel.

Erkent u de vordering, maar ziet u geen mogelijkheid de vordering te voldoen, dan dient u dit aan te geven. Wellicht heeft u meerdere incasso’s lopen, heeft u een bewindvoerder, vallen uw inkomsten onder de beslagvrije voet of is de onderneming waar de vordering betrekking op heeft failliet. Door inzicht te geven in uw financiële situatie of de financiële situatie van uw bedrijf kan duidelijk worden gemaakt dat u inderdaad niet in staat bent om de vordering te voldoen. Mocht u in het bezit zijn van documenten die hier betrekking op hebben dan kunt u kopieën hiervan als bijlage meezenden. Mocht u informatie willen over schuldhulp en regelingen bij financiële problemen. Klik dan hier.

Indien u het niet of gedeeltelijk niet eens bent met de vordering, dan kunt u dit aangegeven. Wij verzoeken u aan te geven waarom u de vordering betwist. Ook in dit geval doet u er verstandig aan inzicht in uw financiële situatie te geven. Mocht onze opdrachtgever een juridische procedure starten en in het gelijk worden gesteld, dan zullen de buitengerechtelijke kosten waarschijnlijk voor uw rekening komen. Door uw medewerking te verlenen worden deze kosten beperkt.

Mocht u de vordering reeds hebben voldaan, dan verzoeken wij u een kopie van het betalingsbewijs toe te sturen.

Houd u er rekening mee dat ons rapport als leidraad dient bij het nemen van eventueel te nemen (juridische) stappen door onze opdrachtgever! Wij raden u dan ook aan uw medewerking te verlenen en het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.